Blog Archives

Taalopmerking

De informatie die hier is vertaald uit het Engels materialen om zo veel mogelijk (Mattheüs 24:14 te bereiken; 28: 19-20. Terwijl de vertalers zijn voorzichtig om goed te vertalen, omdat ze normaal zijn geen lid van de Continuing Kerk van

Posted in Dutch

Het mysterie van Gods doel

Inhoud 1. Gods doel is voor de meesten een mysterie 2. Waarom de schepping? Waarom mensen? Waarom Satan? Wat is waarheid? Wat zijn de mysteries van rust en zonde? 3. Wat leren de wereldreligies? 4. Waarom laat God lijden toe?

Posted in Dutch

Het evangelie van het koninkrijk van God

  Waarom kan de mensheid zijn problemen niet oplossen? Weet je dat de eerste en laatste dingen die de Bijbel laat zien waar Jezus over predikte, betrekking hadden op het evangelie van het Koninkrijk van God? Weet je dat het

Posted in Dutch

Das Evangelium vom Reich Gottes

Warum kann die Menschheit ihre Probleme nicht lösen? Wußten Sie, daß die ersten und letzten Dinge, über die Jesus predigte und die die Bibel aufzeigt, das Evangelium vom Reich Gottes betrifft? Wußten Sie, daß die Apostel und die ersten, die

Posted in Deutsch, Dutch, Uncategorized

Mocht je waarneemt Gods heilige dagen of demonische vakantie?

heilige dagen vs. populaire feestdagen Van de vele groepen die het christendom belijden, vrijwel alle sommige feestdagen of heilige dagen in acht nemen. Mocht u Gods heilige dagen of demonische feestdagen vieren? Het lijkt een gemakkelijke vraag met een eenvoudig

Posted in Dutch

Het Evangelie van het Koninkrijk van God

Heeft de mensheid hebben de oplossingen? De wereld staat voor veel problemen. Veel mensen hebben honger. Veel mensen worden onderdrukt. Veel mensen geconfronteerd met armoede. Veel landen in ernstige schulden. Kinderen, met inbegrip van ongeboren die, geconfronteerd met misbruik. Resistente

Posted in Dutch

Waar is de ware christelijke kerk vandaag?

Welke kerk zou blijven? Duizenden kerken en miljarden mensen Er zijn duizenden groepen met grote leerstellige verschillen die beweren dat ze een deel van de kerk van Christus te zijn. Velen van hen zijn ernstig over oecumenische eenheid. Twee miljard

Posted in Dutch

Bij Jezus en de vroege Kerk lag de nadruk op het evangelie van het Koninkrijk van God

Door COGwriter Weet u dat de dingen waarover Jezus klaarblijkelijk predikte vanaf het begin tot aan het einde over het evangelie van het koninkrijk van God gingen? Weet u dat het einde van deze wereld niet kan komen totdat het

Posted in Dutch

Verklaring van geloofspunten van de Continuing Church of God

Het doel van dit document is de verschillende punten van geloof op te sommen van hen die deel uitmaken van het Filadelfia-restant van de Kerk van God, en meer specifiek van de Continuing Church of God (het is nog niet

Posted in Dutch

Nederlands

Verklaring van geloofspunten van de Continuing Church of God Mysterie der Eeuwen: De Ware achtergrond van Pasen Wat is het Ware Evangelie  De betekenis van de Waterdoop Waartoe bent u Geboren Wat Bedoelt U Met Behouden Worden? Zeven Regels voor

Posted in Dutch
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories