Blog Archives

Gott säin Sou Geleiwten an Jong Geopfert

3 UNHUELE 1. Ugeholl duerch ee vun eisen reds tikelen? 2. Sécher verdéngt verginn ze kréien? 3. Barmhäerzegkeet an Gnode engëm eppes net méi virzehalen? 4. Mir alleguer Verzeiung vu Gott brauchen hunn gesënnt? 5. Sënn op der welt deen

Posted in Gagauz
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.