Čvrsto vjerujemo datrebabiti Našvodič

3
KATOLICI
1. Katoličkoj nauci, prakticirali su katoličanstvo?
2. Katoličku teologiju i razgovarali s katolicima?
3. Napadamo Katoličku crkvu mrzimo katolike
ednostavno vjerujemo?
4. Crkvi postoje pojedini ozbiljni doktrinarni
problemi na koje?
5. Ujedno i u tome što se praksa mnogih katolika
razlikuje odlužbene crkv
6. Ne uči katolike da štuju ariju većda jepoštuju
ičaste eđutim zapažamo…
7. Mnogi katolici zbilja štuju
Rimokatolička crkva provodi

 

Čvrsto vjerujemo
datrebabiti Našvodič

Postoji i da On Nagrađuje koji traže

3
VAVIJEK
1. Anđeo je uputio apostola da se klanja?
2. Duh Sveti postavi za episkope da
napasate crkvu?
3. Njegova smrt ne bila dovoljna da plati
kaznu za grijehe svijeta?
4. Baš kao što je to učinio anđeo u
ctkrivenju?
5. Anđeo je uputio apostola da se klanja
samo Bogu
6. Naše mjerenje vremena nije zasnovano
na ručnim satovima…
7. Pokušali da je dešifrujete
Vrednovala određene

 

Postoji i da On
Nagrađuje koji traže

Postoji i da On Nagrađuje koji traže

3
VAVIJEK
1. Anđeo je uputio apostola da se klanja?
2. Duh Sveti postavi za episkope da
napasate crkvu?
3. Njegova smrt ne bila dovoljna da plati
kaznu za grijehe svijeta?
4. Baš kao što je to učinio anđeo u
ctkrivenju?
5. Anđeo je uputio apostola da se klanja
samo Bogu
6. Naše mjerenje vremena nije zasnovano
na ručnim satovima…
7. Pokušali da je dešifrujete
Vrednovala određene

 

Postoji i da On
Nagrađuje koji traže