Taalopmerking

De informatie die hier is vertaald uit het Engels materialen om zo veel mogelijk (Mattheüs 24:14 te bereiken; 28: 19-20. Terwijl de vertalers zijn voorzichtig om goed te vertalen, omdat ze normaal zijn geen lid van de Continuing Kerk van God, begrijpen dat er kan een aantal verkeerde interpretaties van de gegevens. Als er iets niet correct lijkt dan wel onduidelijk is, raadpleeg dan de originele Engels bron, bij www.ccog.org.