Blog Archives

Whakaae ngamaha kuaraiti anohe tangata

Ara ranei he poro! Enei mea tino pono oIhu otiia ekore eratou tino tāutu ko wai ia hepono ko te arau mai ia tatou i te eIhu ko teiroto itekikokiko? (Vlach) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Vlach
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories