Если вы наблюдаете Божьи святые дни Или демонические праздники?

Святые дни и популярные праздники

Из многочисленных групп, исповедующих христианство, практически все отмечают праздники или святые дни.

Должны ли вы соблюдать Божьи святые дни или демонические праздники?

Это кажется простым вопросом с легким ответом. И тем, кто хочет верить Библии, а не разным толпам, это так.

Если вы наблюдаете Божьи святые дни Или демонические праздники? 

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?

свети денови наспроти Популарни Празници

На бројни групи кои тврдат христијанството, речиси сите се почитуваат некои празници и празниците.

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?

Тоа изгледа како лесна прашање со лесен одговор. И за оние кои сакаат да веруваат во Библијата, наместо на различни народот, тоа е.

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?

Ddylech chi Arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu Wyliau demonic?

Diwrnodau Sanctaidd vs Gwyliau Poblogaidd

O’r grwpiau niferus sy’n arddel Cristnogaeth, mae bron pob arsylwi rhai gwyliau neu Diwrnodau Sanctaidd.

Os byddwch yn arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu wyliau demonic?

Mae’n ymddangos fel gwestiwn hawdd gydag ateb hawdd. Ac ar gyfer y rhai sy’n barod i gredu y Beibl, yn hytrach na nifer o torfeydd, y mae.

Ddylech chi Arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu Wyliau demonic?

Ви повинні дотримуватися Божі Святі дні або Демонічний свята?

Святі Дні проти Популярні свята

З численних груп, які сповідують християнство, практично всі дотримуватися деяких свята або Святі дні.

Якщо ви дотримуєтеся Бога святі дні або демонічні свята?

Схоже, просте питання з легким відповіддю. А для тих, хто хоче вірити в Біблії, а не різної натовпу, це.

Ви повинні дотримуватися Божі Святі дні або Демонічний свята?

Če bi si Opazujte Božji Sveti dnevi ali demonske prazniki?

Sveti dnevi vs. Priljubljene počitnice

Izmed številnih skupin, ki izpovedati krščanstvo, skoraj vsi opazujejo nekatere praznike ali verskih praznikih.

Morate upoštevati Božjo sveto dni ali demonske počitnice?

Zdi se, kot preprosto vprašanje z enostavnim odgovorom. In za tiste, ki želijo verjeti v Sveto pismo, namesto različnih množice, je.

Če bi si Opazujte Božji Sveti dnevi ali demonske prazniki?

Bu chòir dhut sùil Dhè Naomh làithean no demonic saor-làithean?

Naomh làithean vs. Còrdaichte saor-làithean

De dh’iomadach buidhnean a aideachadh Crìosdaidheachd, tha cha mhòr a h-uile sùil air cuid de làithean-saora no Naomh làithean.

Ma tha sibh ag amharc air Dia naomh làithean no demonic saor-làithean?

Tha e coltach mar an furasta ceist le furasta fhreagairt. Agus airson an fheadhainn a tha deònach a bhith a ‘creidsinn anns a’ Bhìoball, an àite diofar sluagh, a tha e.

Bu chòir dhut sùil Dhè Naomh làithean no demonic saor-làithean?

Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester?

Heliga Dagarna vs Populära Högtider

Av de många grupper som bekänner kristendomen, så gott som alla iaktta vissa helgdagar eller Heliga Dagarna.

Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester?

Det verkar som en enkel fråga med ett enkelt svar. Och för dem som är villiga att tro Bibeln, i stället för olika publik, är det.

Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester?

Mali by ste Dodržujte Božie sväté dni alebo démonickej prázdniny?

sviatky vs. Populárne Prázdniny

Z nespočetných ktorí vyznávajú kresťanstvo, prakticky všetci pozorovať niektoré dovolenku alebo sviatkoch.

Mali by ste dodržiavať Božie sviatkoch alebo démonickej dovolenku?

Vyzerá to, že jednoduchá otázka s jednoduchú odpoveď. A pre tých, ktorí chcú veriť Biblii, namiesto rôznych davy, to je.

Mali by ste Dodržujte Božie sväté dni alebo démonickej prázdniny?

Devus Vin Observu Dia Sanktaj Tagoj aŭ Demona Ferioj?

Sankta Tagoj kontraŭ Popularaj Ferioj

El la multnombraj grupoj kiuj pretendas kristanismo, preskaŭ ĉiuj observi iuj ferioj aŭ Sankta Tagoj.

Se vi observas la Dia Sankta Tagoj aŭ demona ferioj?

Ŝajnas kiel facila demando kun facila respondo. Kaj por tiuj pretas kredi la Biblion, anstataŭ diversaj homamasojn, vere.

Devus Vin Observu Dia Sanktaj Tagoj aŭ Demona Ferioj?

Ar trebui să observați Dumnezeu Zilele Sfinte sau Sărbătorile demonice?

Zilele Sfinte vs. Sărbătorile populare

Dintre numeroasele grupuri care mărturisesc creștinismul, practic toate observa unele sărbători sau Zile Sfinte.

În cazul în care observați Dumnezeu Sf Zile sau vacanțe demonice?

Se pare că o întrebare ușoară, cu un răspuns simplu. Iar pentru cei care doresc să creadă Biblia, în loc de diferite mulțimi, este.

Ar trebui să observați Dumnezeu Zilele Sfinte sau Sărbătorile demonice?