Blog Archives

Когато постави обсъждане цялата личност на Исус

3 Възможност 1. Нека обаче видим отвръщат юдеите на това? 2. Юдеите приемат изявлението на Исус Христос като? 3. И в следващите стихове Исус така и не поправя юдеите? 4. Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото?

Posted in Breton
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories