Blog Archives

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

  Niyə insan problemlərini həll edə bilmir? Bilirsinizmi, Müqəddəs Kitabda İsanın Allahın Padşahlığının Müjdəsi ilə bağlı təbliğ etdiyi ilk və son şeylər? Allahın Padşahlığının həvarilərin və onları izləyənlərin diqqətini çəkdiyini bilirsinizmi? Allahın Padşahlığı İsanın şəxsidirmi? Allahın İsa padşahlığı həyatını indi

Posted in Azerbaijani