Blog Archives

Allahın Padşahlığının Müjdəsi

  Niyə insan problemlərini həll edə bilmir? Bilirsinizmi, Müqəddəs Kitabda İsanın Allahın Padşahlığının Müjdəsi ilə bağlı təbliğ etdiyi ilk və son şeylər? Allahın Padşahlığının həvarilərin və onları izləyənlərin diqqətini çəkdiyini bilirsinizmi? Allahın Padşahlığı İsanın şəxsidirmi? Allahın İsa padşahlığı həyatını indi

Posted in Azerbaijani
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.