Te Evanelia o te Basileia o te Atua

3
TE MAU NOTA
1. E ravea anei ta te huitaata?
2. Eaha te Evanelia ta Iesu i poro?
3. Ua itehia anei te Basileia o te Atua i roto i te
Faufaa Tahito ?
4. Ua haapii anei te mau Aposetolo i te Evanelia o te
Basileia?
5. Ua haapii te mau taata i rapae au i te Faufaa Apî i
te Basileia o te Atua
6. Te haapii nei te mau ekalesia Heleni e Roma e mea
faufaa te Basileia, tera râ…
7. No te aha te Basileia o te Atua
Haamaramaramaraa no ni’a i te farereiraa

 

 

Te Evanelia o te
Basileia o te Atua

Te parau aro no nia i te opuaraa a te

2
Tapura ohipa
1. Ua riro te opuaraa a te Atua ei miterio no te rahiraa o te taata
2. No te aha te poieteraa? No te aha te taata? No te aha Satani? Eaha te Parau Mau ? Eaha te mau vahi moe o te faaearaa e te hara?
3. Eaha ta te mau haapaoraa o te ao nei e haapii ra?
4. No te aha te Atua e faatia ‘ i i te mauiui?
5. No te aha te Atua i hamani ai ia outou?
6. Te vai ra te hoê faanahoraa roa
7. Te mau mana’o hopea
Te tahi atu â mau haamaramaramaraa

 

Te parau aro no nia i te opuaraa a te

Te parau aro no nia i te opuaraa a te Atua

2
Tapura ohipa
1. Ua riro te opuaraa a te Atua ei miterio no te rahiraa o te taata
2. No te aha te poieteraa? No te aha te taata? No te aha Satani? Eaha te Parau Mau ? Eaha te mau vahi moe o te faaearaa e te hara?
3. Eaha ta te mau haapaoraa o te ao nei e haapii ra?
4. No te aha te Atua e faatia ‘ i i te mauiui?
5. No te aha te Atua i hamani ai ia outou?
6. Te vai ra te hoê faanahoraa roa
7. Te mau mana’o hopea
Te tahi atu â mau haamaramaramaraa

 

Te parau aro no nia i te opuaraa a te Atua