Mocht je waarneemt Gods heilige dagen of demonische vakantie?

heilige dagen vs. populaire feestdagen

Van de vele groepen die het christendom belijden, vrijwel alle sommige feestdagen of heilige dagen in acht nemen.

Mocht u Gods heilige dagen of demonische feestdagen vieren?

Het lijkt een gemakkelijke vraag met een eenvoudig antwoord. En voor degenen die bereid zijn om de Bijbel te geloven, in plaats van verschillende drukte, het is.

 

Mocht je waarneemt Gods heilige dagen of demonische vakantie?