Het Evangelie van het Koninkrijk van God

Heeft de mensheid hebben de oplossingen?

De wereld staat voor veel problemen.

Veel mensen hebben honger. Veel mensen worden onderdrukt. Veel mensen geconfronteerd met armoede. Veel landen in ernstige schulden. Kinderen, met inbegrip van ongeboren die, geconfronteerd met misbruik. Resistente ziekten betreffen veel artsen. Grote industriële steden hebben lucht te vervuild om gezond te zijn. Diverse politici bedreigen oorlog. Terreur aanslagen blijven gebeuren.

Het Evangelie van het Koninkrijk van God