Blog Archives

språk Varning

Informationen har översatts från engelska material för att nå så många som möjligt (Matt 24:14, 28: 19-20. Även översättarna är noga med att korrekt översätta, eftersom de normalt inte är medlemmar i den fortsatta Church of God, förstå att det

Posted in Swedish

Mysteriet med Guds planen

Innehåll 1. Guds planenär ett mysterium för de flesta 2. Varför skapelsen? Varför människor? Varför Satan? Vad är sanning? Vilka är vila och synds mysterier? 3. Vad lär världens religioner ut? 4. Varför tillåter Gud lidande? 5. Varför skapade Gud

Posted in Swedish

Evangeliet om Guds rike

Varför kan inte mänskligheten lösa sina problem? Vet du att de första och sista saker som Bibeln visar att Jesus predikade om rörde evangeliet om Guds rike? Vet du att Guds rike var apostlarnas betoning och de första som följde

Posted in Swedish

Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester?

Heliga Dagarna vs Populära Högtider Av de många grupper som bekänner kristendomen, så gott som alla iaktta vissa helgdagar eller Heliga Dagarna. Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester? Det verkar som en enkel fråga med ett enkelt

Posted in Swedish

Evangeliet om Guds rike

Har mänskligheten har lösningarna? Världen står inför många problem. Många människor är hungriga. Många människor är förtryckta. Många människor möter fattigdom. Många nationer är i stora skulder. Barn, inklusive ofödda sådana, möter missbruk.Läkemedelsresistenta sjukdomar berör många läkare. Stora industristäder har

Posted in Swedish

Var är den sanna kristna kyrkan i dag?

Vilken kyrka skulle fortsätta? Tusentals kyrkor och miljarder människor Det finns tusentals grupper med stora läro skillnader som gör anspråk på att vara en del av Kristi kyrka. Många av dem är allvarligt talar om ekumenisk enhet. Två miljarder människor

Posted in Swedish
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.