Dìomhaireachd Plana Dhè

2
Clàr-innse
1. Tha Plana Dhè na dhìomhaireachd don mhòr-chuid
2. Carson a tha an Cruthachadh? Carson a tha daoine? Carson Satan? Dè th’ ann an Fhìrinn? Ciod iad Dìomhaireachd Fois agus Peac- aidh?
3. Dè a bhios creideamhan an t-saoghail a’ teagasg?
4. Carson a tha Dia a’ ceadachadh fulangas?
5. Carson a rinn Dia thu?
6. Tha Plana Fad-ùine ann
7. Beachdan crìochnachaidh
Tuilleadh fiosrachaidh

 

Dìomhaireachd Plana Dhè

Dievo plano paslaptis

2
Turinys
1. Dievo planas daugeliui yra paslaptis
2. Kodėl Kūryba? Kodėl Žmonės? Kodėl šėtonas? Kas yra Tiesa? Kas yra poilsio ir nuodėmės slėpiniai?
3. Ko moko pasaulio religijos?
4. Kodėl Dievas leidžia kentėti?
5. Kodėl Dievas tave sukūrė?
6. Yra ilgalaikis planas
7. Baigiamieji komentarai
Daugiau informacijos

 

Dievo plano paslaptis

Mistè plan Bondye a

2
Kontni
1. Plan Bondye a se yon mistè pou pifò
2. Poukisa Kreyasyon an? Poukisa moun? Poukisa Satan? Ki sa ki verite? Ki mistè repo ak peche yo ye?
3. Ki sa relijyon monn nan anseye?
4. Poukisa Bondye pèmèt soufrans?
5. Poukisa Bondye te fè w?
6. Gen yon Plan alontèm
7. Konklizyon Kòmantè
Plis enfomasyon

 

Mistè plan Bondye a

Skrivnost Božjega načrta

2
Vsebina
1. Božji načrt je za večino skrivnost
2. Zakaj Stvarjenje? Zakaj ljudje? Zakaj Satan? Kaj je resnica? Kaj so skrivnosti počitka in greha?
3. Kaj učijo svetovne religije?
4. Zakaj Bog dopušča trpljenje?
5. Zakaj te je Bog ustvaril?
6. Obstaja dolgoročni načrt
7. Zaključni komentarji
Več informacij

 

Skrivnost Božjega načrta

Tajomstvo Božieho plánu

2
Obsah
1. Boží plán je pre väčšinu tajomstvom
2. Prečo Stvorenie? Prečo ľudia? Prečo Satan? čo je pravda? Aké sú tajomstvá odpočinku a hriechu?
3. Čo učia svetové náboženstvá?
4. Prečo Boh pripúšťa utrpenie?
5. Prečo ťa Boh stvoril?
6. Existuje dlhodobý plán
7. Záverečné komentáre
Viac informácií

 

Tajomstvo Božieho plánu

Taina planului lui Dumnezeu

2
Cuprins
1. Planul lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți
2. De ce Creația? De ce oameni? De ce Satana? Ce este Adevărul? Care sunt tainele odihnei și ale păcatului?
3. Ce ne învață religiile lumii?
4. De ce îngăduie Dumnezeu suferința?
5. De ce te-a făcut Dumnezeu?
6. Există un plan pe termen lung
7. Comentarii finale
Mai multe informatii

 

Taina planului lui Dumnezeu

Il-Misteru tal-Pjan ta’ Alla

2
Kontenut
1. Il-Pjan t’Alla huwa Misteru għall-biċċa l-kbira
2. Għaliex il-Ħolqien? Għaliex Bnedmin? Għaliex Satana? X’inhi l-Verità? X’inhuma l- Misteri tal-Mistrieħ u tad-Dnub?
3. X’jgħallmu r-Reliġjonijiet tad-Dinja?
4. Alla Għala Jippermetti t-Tbatija?
5. Għaliex Alla Għamelek?
6. Hemm Pjan fit-Tul
7. Kummenti tal-Konklużjoni
Iktar informazzjoni

 

Il-Misteru tal-Pjan ta’ Alla

Dieva plāna noslēpums

2
Saturs
1. Dieva plāns lielākajai daļai ir noslēpums
2. Kāpēc Radīšana? Kāpēc Cilvēki? Kāpēc sātans? Kas ir Patiesība? Kas ir miera un grēka noslēpumi?
3. Ko māca pasaules reliģijas?
4. Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?
5. Kāpēc Dievs tevi radīja?
6. Ir ilgtermiņa plāns
7. Noslēguma komentāri
Vairāk informācijas

 

Dieva plāna noslēpums

Il mistero del piano di Dio

2
Contenuti
1. Il piano di Dio è un mistero per i più
2. Perché la Creazione? Perché gli esseri umani? Perché Satana? Che cos’è la verità? Quali sono i misteri del riposo e del peccato?
3. Cosa insegnano le religioni del mondo?
4. Perché Dio permette la sofferenza?
5. Perché Dio ti ha creato?
6. C’è un piano a lungo termine
7. Commenti conclusivi
Maggiori informazioni

 

Il mistero del piano di Dio