Кудайга каршы болуп чыккандыгыбыз үчүн түбөлүк

3
УУЛУНУН
1. Уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош эмес?
2. Сиз Кудайдын кечиримин сатып да ала албайсыз?
3. Машайакка гана ынансаңыз күнөөлөрүңүз үчүн
кечирим аласыз?
4. Сага ишенүү менен болууга чечим күнөөлөрүмдүн
кечирилишине?
5. Удай жерге бизди окутууга акыл сөздү айтууга
айыктырууга оңдоого
6. Ыйык Китепте биз баарыбыз күнөөкөр
экендигибиз жана жаман гана иштерди…
7. Кудайга каршы жасаган
Бөлөнгөн Кудайдын өлүмү

 

Кудайга каршы болуп
чыккандыгыбыз үчүн түбөлүк