Blog Archives

Àwọn ìṣe wọ̀nyìí dá lórí ọ̀rọ̀ wípé

3 NÍTORÍNÀ 1. Ìgbẹ̀hìn àwọn ẹnití yíò ri gẹ́gẹ́ bí i iṣẹ́ wọ? 2. Àpèjúwe aláfọ̀ṣẹ kan ẹnití ó lè sọ nípa ọjọ́ iwájú? 3. Alábùkún fún nígbàtí a bá gbàgbọ́ tíasì gbẹ́kẹ̀lé nípa Nítorínà? 4. Ńgbìyànjú láti farahàn gẹ́gẹ́

Posted in Sranan Tongo
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.