Blog Archives

Pakiglantugi simbahan sasamga babaye

Isippastor o magwaw! Mahinungdanon kaayo nga dili tanawon ang maong lantugi nga lalaki batok sa babaye mga gatuo nga dili angay nga mangalagad ang mga babaye tungod naggahin? (Castilian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Castilian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.