Mempunyai banyak maklumat tentang perkhidmatan

3
MENYELAMAT
1. Mengambil masa yang lama untuk
membangunkan?
2. Yang berkata uhan sebagai ejuang ilahi
yang akan sentiasa?
3. Bagaimanapun juga kekuatan ketenteraan
yang bakap dihadapi merupakan?
4. Mengapa Israel lambat membangunkan
pasukan tenteranya pasukan tentera yang
tetap?
5. Berlaku setelah pemerintahan berpusat
yang kuat telah dibentuk oleh
6. Dimulakan oleh telah diteruskan oleh
memperbesarkan tenteranya taat setia
hanya kepa…
7. Menyerahkan kuasa ketenteraan pasukan
Menjadi semakin agresif

 

Mempunyai banyak maklumat
tentang perkhidmatan