Het mysterie van Gods doel

Inhoud
1. Gods doel is voor de meesten een mysterie
2. Waarom de schepping? Waarom mensen? Waarom Satan? Wat is
waarheid? Wat zijn de mysteries van rust en zonde?
3. Wat leren de wereldreligies?
4. Waarom laat God lijden toe?
5. Waarom heeft God je gemaakt?
6. Er is een langetermijndoel
7. Slotopmerkingen
Meer informatie

 

Het mysterie van Gods doel