Het evangelie van het koninkrijk van God

 

Waarom kan de mensheid zijn problemen niet oplossen?
Weet je dat de eerste en laatste dingen die de Bijbel laat zien waar Jezus over predikte, betrekking hadden op het evangelie van het Koninkrijk van God?
Weet je dat het koninkrijk van God de nadruk lag op de apostelen en de eersten die hen volgden?
Is het Koninkrijk van God de persoon van Jezus? Leeft het koninkrijk van God Jezus nu zijn leven in ons? Is het Koninkrijk van God een soort toekomstig echt koninkrijk? Geloof je wat de Bijbel leert?
Wat is een koninkrijk? Wat is het koninkrijk van God precies? Wat leert de bijbel? Wat heeft de vroege christelijke kerk geleerd?

Link: Het evangelie van het koninkrijk van God