Blog Archives

Significa que él non proclamase ser Deus

3 APACENTAR 1. Comprou a igrexa co seu propio sangue igrexa co seu propio? 2. Reprendeu á xente por adoralode fose diríalle á xente stamente? 3. Moitos outros versículos e pasaxes da scritura que alegan a deidade? 4. Máis importante

Posted in Romansh
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories