Allah səni sevir və sənin üçün gözəl planı var

3
UĞRUMUZDA
1. Olmaq üçün bilməli və inanmalı olduğumuz?
2. Uyğun olaraq bizim günahlarımız üçün basdırıldı?
3. Xilasa aparan yeganə yol olduğunu Özü bəyan edir?
4. Həqiqət və həyat syjaənəm dyənim vasitəçiliyim olmasa?
5. Dördüncüsü ilas ənamını almaq vəbizim
həyatlarımız üçün olangözəl planını
6. Edənlərin hamısına Onun adına iman edənlərə isə
oğulları haqqını verdi…
7. İsaya iman et xilas olarsan
Kimi qəbul edirsənsə

 

Allah səni sevir və sənin üçün gözəl
planı var