Blog Archives

Allah səni sevir və sənin üçün gözəl planı var

3 UĞRUMUZDA 1. Olmaq üçün bilməli və inanmalı olduğumuz? 2. Uyğun olaraq bizim günahlarımız üçün basdırıldı? 3. Xilasa aparan yeganə yol olduğunu Özü bəyan edir? 4. Həqiqət və həyat syjaənəm dyənim vasitəçiliyim olmasa? 5. Dördüncüsü ilas ənamını almaq vəbizim həyatlarımız

Posted in Udege
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories