Blog Archives

Ymwadiad cyfieithu

Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei gyfieithu o ddeunyddiau Saesneg i gyrraedd cynifer â phosibl (Mathew 24:14; 28:. 19-20 Er bod y cyfieithwyr yn ofalus i gyfieithu yn iawn, gan eu bod fel arfer ni yn aelodau o’r Eglwys Parhaus

Posted in Welsh

Dirgelwch Cynllun Duw

Cynnwys 1. Mae Cynllun Duw yn Ddirgelwch i’r Mwyaf 2. Pam y Greadigaeth? Pam Bodau Dynol? Pam Satan? Beth yw Gwirionedd? Beth yw Dirgelion Gorffwysdra a Phechod? 3. Beth mae Crefyddau’r Byd yn ei Ddysgu? 4. Pam Mae Duw yn

Posted in Welsh

Efengyl Teyrnas Dduw

Pam na all y ddynoliaeth ddatrys ei broblemau? A ydych chi’n gwybod bod y pethau cyntaf ac olaf y mae’r Beibl yn dangos i Iesu bregethu amdanynt yn ymwneud ag efengyl Teyrnas Dduw? A ydych chi’n gwybod mai Teyrnas Dduw

Posted in Welsh

Ddylech chi Arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu Wyliau demonic?

Diwrnodau Sanctaidd vs Gwyliau Poblogaidd O’r grwpiau niferus sy’n arddel Cristnogaeth, mae bron pob arsylwi rhai gwyliau neu Diwrnodau Sanctaidd. Os byddwch yn arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu wyliau demonic? Mae’n ymddangos fel gwestiwn hawdd gydag ateb hawdd. Ac ar

Posted in Welsh

Yr Efengyl Teyrnas Dduw

A yw dynoliaeth yn cael y atebion? Mae’r byd yn wynebu llawer o broblemau. Mae llawer o bobl yn llwglyd. Mae llawer o bobl yn cael eu gormesu. Mae llawer o bobl yn wynebu tlodi. Llawer o genhedloedd mewn dyled

Posted in Welsh

Ble mae’r Eglwys Gristnogol Gwir Heddiw?

Pa Church A fyddai Parhau? Mae miloedd o Eglwysi a biliynau o Bobl Mae miloedd o grwpiau â gwahaniaethau athrawiaethol mawr sy’n honni i fod yn rhan o eglwys Crist. Mae llawer ohonynt yn siarad o ddifrif am undod eciwmenaidd.

Posted in Welsh
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories