Potno semblar declaració deser Déu

3
CLARAMENT
1. L’església que comprà amb la pròpia sang omprà
l’església ròpia?
2. Declaren quéu comprà l’església amb la uyeva pròpia
sang?
3. Manté pels segles dels iel ceptre just ésel ceptre?
4. Vegades a les escriptures Jesús és adorat retreu a la gent
el fet que L’adorin?
5. Molts altres versos ipassatges de les criptures que parlen
sobre la divinitat
6. Raó més important per la qual ha de ser és que si no ésla
mort no hauria podria paga…
7. Assumir els pecats del món
Victòria sobre pecat ila mort

 

Potno semblar declaració
deser Déu