språk Varning

Informationen har översatts från engelska material för att nå så många som möjligt (Matt 24:14, 28: 19-20. Även översättarna är noga med att korrekt översätta, eftersom de normalt inte är medlemmar i den fortsatta Church of God, förstå att det kan finnas vissa misstolkningar av information. Om något inte verkar rätt eller är oklart, kontakta den ursprungliga engelska källan, på www.ccog.org.