Evangeliet om Guds rike

Har mänskligheten har lösningarna?

Världen står inför många problem.

Många människor är hungriga. Många människor är förtryckta. Många människor möter fattigdom. Många nationer är i stora skulder. Barn, inklusive ofödda sådana, möter missbruk.Läkemedelsresistenta sjukdomar berör många läkare. Stora industristäder har luft för förorenad för att vara friska. Olika politiker hotar krig. Terroristattacker hålla händer.

Evangeliet om Guds rike