Evangeliet om Guds rike

Varför kan inte mänskligheten lösa sina problem?
Vet du att de första och sista saker som Bibeln visar att Jesus predikade om rörde evangeliet om Guds rike?
Vet du att Guds rike var apostlarnas betoning och de första som följde dem?
Är Guds rike Jesus Jesu person? Lever Guds rike Jesus sitt liv i oss nu? Är Guds rike någon typ av framtida faktiskt rike? Kommer du att tro på vad Bibeln lär?
Vad är ett kungarike? Vad är Guds rike? Vad lär Bibeln? Vad lärde den tidiga kristna kyrkan?
Förstår du att slutet inte kan komma förrän Guds rike har predikats till världen som ett vittne?

Link: Evangeliet om Guds rike