Mysteriet med Guds planen

Innehåll
1. Guds planenär ett mysterium för de flesta
2. Varför skapelsen? Varför människor? Varför Satan? Vad är sanning? Vilka
är vila och synds mysterier?
3. Vad lär världens religioner ut?
4. Varför tillåter Gud lidande?
5. Varför skapade Gud dig?
6. Det finns en långsiktig planenär
7. Avslutande kommentarer
Mer information

 

Mysteriet med Guds planen