Blog Archives

prevođenje Odricanje od odgovornosti

Informacije ovdje je preveden sa engleskog jezika materijala do što je više moguće (Matej 24:14; 28:. 19-20 Dok prevodioci su pažljivi da pravilno prevesti, jer inače nisu članovi kontinuirane Crkva Bog, shvatiti da ne može biti neke pogrešne interpretacije informacija.

Posted in Bosnian

Jevanđelje Kraljevine Boga To je rješenje!

Da li humanost ima rješenja? Se svijet suočava sa brojnim problemima. Mnogi ljudi su gladni. Mnogi ljudi su potlačeni. Mnogi ljudi se suočavaju sa siromaštvom. Mnogi narodi su u ozbiljnim duga. Djeca, uključujući i nerođene one, suočavaju zlostavljanje. Rezistentne bolesti

Posted in Bosnian

Gdje je istinski kršćanska crkva danas?

Koji Crkva će nastaviti? Hiljade Crkve i milijarde ljudi Postoje hiljade grupa sa velikim doktrinarne razlike koje tvrde da su deo Hristove crkve. Mnogi od njih su ozbiljno govori o ekumenskog jedinstva. Dvije milijarde ljudi se smatra da su dio

Posted in Bosnian