Gdje je istinski kršćanska crkva danas?

Koji Crkva će nastaviti?

Hiljade Crkve i milijarde ljudi

Postoje hiljade grupa sa velikim doktrinarne razlike koje tvrde da su deo Hristove crkve. Mnogi od njih su ozbiljno govori o ekumenskog jedinstva. Dvije milijarde ljudi se smatra da su dio tih crkava. Je masivna crkva pravu kršćansku crkvu?

Gdje je istinski kršćanska crkva danas?