Evanđelje Kraljevstva Božjega

 

Zašto čovječanstvo ne može riješiti svoje probleme?
s Znate li da su prve i posljednje stvari koje Biblija pokazuje da je Isus propovijedao odnosio na evanđelje Kraljevstva Božjega?
Znate li da je Kraljevstvo Božje bilo naglasak apostola i onih koji su ih pratili prvi?
Da li je Kraljevstvo Božje Isusovo lice? Da li kraljevstvo Božje Isus živi svoj život u nama sada? Je li Kraljevstvo Božje neka vrsta budućeg stvarnog kraljevstva? Da li ćete vjerovati onome što Biblija uči?
Šta je kraljevstvo? Šta je Kraljevstvo Božje? Šta uči Biblija? Šta je naučila ranokršćanska crkva?
Shvaćate li da se kraj ne može dogoditi sve dok Kraljevstvo Božje ne bude propovedano svijetu kao svjedok?

Link: Evanđelje Kraljevstva Božjega