Misterija Božjeg projekt

Sadržaj
1. Božji projekt je za većinu misterija
2. Zašto Kreacija? Zašto ljudi? Zašto Satana? Šta je Istina? Koje su misterije
odmora i grijeha?
3. Šta svjetske religije uče?
4. Zašto Bog dopušta patnju?
5. Zašto te je Bog stvorio?
6. Postoji dugoročni projekt
7. Zaključni komentari
Više informacija

 

Misterija Božjeg projekt