Ymwadiad cyfieithu

Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei gyfieithu o ddeunyddiau Saesneg i gyrraedd cynifer â phosibl (Mathew 24:14; 28:. 19-20 Er bod y cyfieithwyr yn ofalus i gyfieithu yn iawn, gan eu bod fel arfer ni yn aelodau o’r Eglwys Parhaus Duw, deall y gall fod rhai camddehongliadau o wybodaeth. Os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn gywir neu yn aneglur, edrychwch ar y ffynhonnell wreiddiol Saesneg, yn www.ccog.org.

Posted in Welsh
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories