Efengyl Teyrnas Dduw

Pam na all y ddynoliaeth ddatrys ei broblemau?
A ydych chi’n gwybod bod y pethau cyntaf ac olaf y mae’r Beibl yn dangos i Iesu bregethu amdanynt yn ymwneud ag efengyl Teyrnas Dduw?
A ydych chi’n gwybod mai Teyrnas Dduw oedd pwyslais yr apostolion a’r rhai cyntaf a’u dilynodd?
Ai Teyrnas Dduw yw person Iesu? A yw teyrnas Dduw Iesu yn byw Ei fywyd ynom ni nawr? A yw Teyrnas Dduw yn rhyw fath o deyrnas wirioneddol yn y dyfodol? A fyddwch chi’n credu’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddysgu?
Beth yw teyrnas? Beth yn union yw Teyrnas Dduw? Beth mae’r Beibl yn ei ddysgu? Beth ddysgodd yr eglwys Gristnogol gynnar? Ydych chi’n sylweddoli na all y diwedd ddod nes bod Teyrnas Dduw yn cael ei phregethu i’r byd fel tyst?

Link: Efengyl Teyrnas Dduw

Posted in Welsh
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories