Čvrsto vjerujemo datrebabiti Našvodič

3
KATOLICI
1. Katoličkoj nauci, prakticirali su katoličanstvo?
2. Katoličku teologiju i razgovarali s katolicima?
3. Napadamo Katoličku crkvu mrzimo katolike
ednostavno vjerujemo?
4. Crkvi postoje pojedini ozbiljni doktrinarni
problemi na koje?
5. Ujedno i u tome što se praksa mnogih katolika
razlikuje odlužbene crkv
6. Ne uči katolike da štuju ariju većda jepoštuju
ičaste eđutim zapažamo…
7. Mnogi katolici zbilja štuju
Rimokatolička crkva provodi

 

Čvrsto vjerujemo
datrebabiti Našvodič