Postoji i da On Nagrađuje koji traže

3
VAVIJEK
1. Anđeo je uputio apostola da se klanja?
2. Duh Sveti postavi za episkope da
napasate crkvu?
3. Njegova smrt ne bila dovoljna da plati
kaznu za grijehe svijeta?
4. Baš kao što je to učinio anđeo u
ctkrivenju?
5. Anđeo je uputio apostola da se klanja
samo Bogu
6. Naše mjerenje vremena nije zasnovano
na ručnim satovima…
7. Pokušali da je dešifrujete
Vrednovala određene

 

Postoji i da On
Nagrađuje koji traže