Mistè plan Bondye a

2
Kontni
1. Plan Bondye a se yon mistè pou pifò
2. Poukisa Kreyasyon an? Poukisa moun? Poukisa Satan? Ki sa ki verite? Ki mistè repo ak peche yo ye?
3. Ki sa relijyon monn nan anseye?
4. Poukisa Bondye pèmèt soufrans?
5. Poukisa Bondye te fè w?
6. Gen yon Plan alontèm
7. Konklizyon Kòmantè
Plis enfomasyon

 

Mistè plan Bondye a

Posted in Haitian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.