Dìomhaireachd Plana Dhè

2
Clàr-innse
1. Tha Plana Dhè na dhìomhaireachd don mhòr-chuid
2. Carson a tha an Cruthachadh? Carson a tha daoine? Carson Satan? Dè th’ ann an Fhìrinn? Ciod iad Dìomhaireachd Fois agus Peac- aidh?
3. Dè a bhios creideamhan an t-saoghail a’ teagasg?
4. Carson a tha Dia a’ ceadachadh fulangas?
5. Carson a rinn Dia thu?
6. Tha Plana Fad-ùine ann
7. Beachdan crìochnachaidh
Tuilleadh fiosrachaidh

 

Dìomhaireachd Plana Dhè