Dìomhaireachd Plana Dhè

2
Clàr-innse
1. Tha Plana Dhè na dhìomhaireachd don mhòr-chuid
2. Carson a tha an Cruthachadh? Carson a tha daoine? Carson Satan? Dè th’ ann an Fhìrinn? Ciod iad Dìomhaireachd Fois agus Peac- aidh?
3. Dè a bhios creideamhan an t-saoghail a’ teagasg?
4. Carson a tha Dia a’ ceadachadh fulangas?
5. Carson a rinn Dia thu?
6. Tha Plana Fad-ùine ann
7. Beachdan crìochnachaidh
Tuilleadh fiosrachaidh

 

Dìomhaireachd Plana Dhè

Posted in Scots Gaelic
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.