Blog Archives

Ymwadiad cyfieithu

Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei gyfieithu o ddeunyddiau Saesneg i gyrraedd cynifer â phosibl (Mathew 24:14; 28:. 19-20 Er bod y cyfieithwyr yn ofalus i gyfieithu yn iawn, gan eu bod fel arfer ni yn aelodau o’r Eglwys Parhaus

Posted in Welsh

Yr Efengyl Teyrnas Dduw

A yw dynoliaeth yn cael y atebion? Mae’r byd yn wynebu llawer o broblemau. Mae llawer o bobl yn llwglyd. Mae llawer o bobl yn cael eu gormesu. Mae llawer o bobl yn wynebu tlodi. Llawer o genhedloedd mewn dyled

Posted in Welsh

Ble mae’r Eglwys Gristnogol Gwir Heddiw?

Pa Church A fyddai Parhau? Mae miloedd o Eglwysi a biliynau o Bobl Mae miloedd o grwpiau â gwahaniaethau athrawiaethol mawr sy’n honni i fod yn rhan o eglwys Crist. Mae llawer ohonynt yn siarad o ddifrif am undod eciwmenaidd.

Posted in Welsh