Ungjilli i Mbretërisë së Zotit

Pse njerëzimi nuk mund të zgjidhë problemet e tij?
A e dini se gjërat e para dhe të fundit që tregon Bibla që Jezui predikoi në lidhje me ungjillin e Mbretërisë së Perëndisë?
A e dini se Mbretëria e Perëndisë ishte theksi i apostujve dhe i pari që i ndoqi ata?
A është Mbretëria e Zotit personi i Jezuit? A po jeton mbretëria e Zotit Jezus tani në jetën tonë? A është Mbretëria e Zotit një lloj mbretërie aktuale e ardhshme? A do ta besoni atë që mëson Bibla?
Farë është një mbretëri? Whatfarë është Mbretëria e Zotit? Teachfarë mëson Bibla? Didfarë mësoi kisha e hershme e krishterë?
A e kupton se fundi nuk mund të vijë derisa Mbretëria e Perëndisë t’i predikohet botës si dëshmitare?

Link: Ungjilli i Mbretërisë së Zotit