Te Evanelia o te Basileia o te Atua

3
TE MAU NOTA
1. E ravea anei ta te huitaata?
2. Eaha te Evanelia ta Iesu i poro?
3. Ua itehia anei te Basileia o te Atua i roto i te
Faufaa Tahito ?
4. Ua haapii anei te mau Aposetolo i te Evanelia o te
Basileia?
5. Ua haapii te mau taata i rapae au i te Faufaa Apî i
te Basileia o te Atua
6. Te haapii nei te mau ekalesia Heleni e Roma e mea
faufaa te Basileia, tera râ…
7. No te aha te Basileia o te Atua
Haamaramaramaraa no ni’a i te farereiraa

 

 

Te Evanelia o te
Basileia o te Atua