Blog Archives

превод Општи услови

Информации тука е преведена од материјали на англиски јазик за да стигнат до што е можно повеќе (Матеј 24:14; 28:. 19-20 Додека преведувачи сте внимателни правилно да се преведе, бидејќи тие обично не се членови на континуирана Црквата Божја, се

Posted in Macedonian

Евангелието на Царството Божјо

Дали човештвото имаат решенија? Светот се соочува со многу проблеми. Многу луѓе се гладни. Многу луѓе се обесправени. Многу луѓе се соочуваат со сиромаштија. Многу земји се во сериозна долг. Децата, вклучувајќи неродено оние, подложени на злоупотреба. Дрога отпорни на

Posted in Macedonian

Каде е Вистинската христијанска црква денес?

Која црква ќе продолжи? Илјадници на црквите и милијарди луѓе Постојат илјадници групи со големи доктрината разлики кои тврдат дека за да бидат дел од Христовата црква. Многу од нив се сериозно зборува за екуменско единство. Две милијарди луѓе се

Posted in Macedonian