Blog Archives

Превод на ЛС

Информацията тук е преведена от езикови материали по английски, за да достигне до възможно най-много (Матей 24:14; 28:. 19-20 Докато преводачите са внимателни към правилно превежда, тъй като те обикновено не са членове на продължаващо Божия църква, разбере, че може

Posted in Bulgarian

Евангелието на Царството Божие Това е решението!

Има ли човечеството да има решения? Светът е изправен пред много проблеми. Много хора са гладни. Много хора са потиснати. Много хора са изправени пред бедност. Много народи са в сериозен дълг. Деца, включително неродени хора, изправени пред насилие. Резистентни

Posted in Bulgarian

Къде е истинската християнска църква днес?

Коя църква ще продължи? Хиляди Църкви и милиарди хора Има хиляди групи с големи доктриналните различия, които твърдят, че са част от Христовата църква. Много от тях са сериозно говорим за вселенско единство. Два милиарда души се смятат за част

Posted in Bulgarian