Misteri i Panit të Zotit

Përmbajtja
1. Plani i Zotit është një mister për shumicën
2. Pse Krijimi? Pse njerëzit? Pse Satanai? Çfarë është e Vërteta? Cilat janë
Misteret e Pushimit dhe Mëkatit?
3. Çfarë mësojnë fetë e botës?
4. Pse i lejon Perëndia vuajtjet?
5. Pse ju krijoi Zoti?
6. Ekziston një plan afatgjatë
7. Komentet përmbyllëse
Më shumë informacion

 

Misteri i Panit të Zotit