Die misterie van God se beplan

Inhoud
1. God se beplan is ‘n raaisel vir die meeste
2. Waarom die Skepping? Hoekom mense? Hoekom Satan? Wat is
Waarheid? Wat is die geheimenisse van rus en sonde?
3. Wat leer die wêreld se godsdienste?
4. Waarom laat God lyding toe?
5. Hoekom het God jou gemaak?
6. Daar is ‘n langtermynbeplan
7. Slotopmerkings
Meer inligting

Die misterie van God se beplan