mesazhi përkthim

Informatat këtu është përkthyer nga materiale të gjuhës angleze për të arritur sa më shumë të jetë e mundur (Mateu 24:14, 28:. 19-20 Ndërsa përkthyesit janë të kujdesshëm për të përkthyer si duhet, pasi ata zakonisht nuk janë anëtarë të Kishës vazhdueshëm të Perëndisë, e kuptojnë se mund të ketë disa keqinterpretime të informacionit. Nëse diçka nuk duket e drejtë ose është e paqartë, ju lutemi të konsultoheni me burimin origjinal në anglisht, në www.ccog.org.