Ku është Kisha e vërtetë e krishterë sot?

Të cilën Kisha do të vazhdojë?

Mijëra kishave dhe miliarda njerëzve

Ka mijëra e grupeve me dallimet e mëdha doktrinore që pretendojnë të jenë pjesë e kishës së Krishtit. Shumë prej tyre janë seriozisht duke folur për unitetin ekumenik. Dy miliardë njerëz besohet të jenë pjesë e këtyre kishave. Është një kishë masiv kisha e vërtetë të krishterë?

Ku është Kisha e vërtetë e krishterë sot?