Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë

A ka njerëzimi të ketë zgjidhje?

Bota përballet me shumë probleme.

Shumë njerëz janë të uritur. Shumë njerëz janë të shtypura. Shumë njerëz përballen me varfërinë. Shumë vende janë në borxhe të rënda. Fëmijët, duke përfshirë edhe ato të palindur, të përballet me abuzimet. sëmundje të drogës-rezistente të bëjnë shumë mjekë. qytetet e mëdha

industriale kanë ajër shumë të ndotur të jenë të shëndetshme. Politikanët ndryshme kërcënojnë luftë.Sulmet terroriste të mbajtur të ndodhë.

Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë