Soisgeul Rìoghachd Dhè

Carson nach urrainn dha mac an duine na duilgheadasan aige fhuasgladh?
A bheil fios agad gu robh a ’chiad agus an rud mu dheireadh a tha am Bìoball a’ sealltainn gun do shearmonaich Iosa mu dheidhinn soisgeul Rìoghachd Dhè?
A bheil fios agad gur e Rìoghachd Dhè cuideam nan abstol agus an fheadhainn a lean iad?
An e Rìoghachd Dhè pearsa Ìosa? A bheil rìoghachd Dhè Iosa a ’fuireach a bheatha annainn a-nis? A bheil Rìoghachd Dhè mar sheòrsa de rìoghachd san àm ri teachd? An creid thu na tha am Bìoball a ’teagasg?
Dè a th ’ann an rìoghachd? Dìreach dè a th ’ann an Rìoghachd Dhè? Dè tha am Bìoball a ’teagasg? Dè a theagaisg an eaglais thràth Chrìosdail? A bheil thu a ’tuigsinn nach urrainn an deireadh a thighinn gus am bi Rìoghachd Dhè air a searmonachadh don t-saoghal mar fhianais?

Link: Soisgeul Rìoghachd Dhè

Posted in Scots Gaelic
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.