Evanjelium Božieho kráľovstva

Prečo ľudstvo nemôže vyriešiť svoje problémy?
Viete, že prvé a posledné veci, o ktorých hovorí Biblia, o ktorých Ježiš kázal, sa týkali evanjelia Božieho kráľovstva?
Viete, že Božie kráľovstvo bolo dôrazom apoštolov a tých, ktorí ich nasledovali?
Je Božie kráľovstvo osobou Ježiša? Žije v nás teraz Ježišovo kráľovstvo Božie kráľovstvo? Je Božie kráľovstvo nejakým typom budúceho skutočného kráľovstva? Veríte tomu, čo učí Biblia?
Čo je to kráľovstvo? Čo je to Božie kráľovstvo? Čo učí Biblia? Čo učila raná kresťanská cirkev?
Uvedomujete si, že koniec nemôže prísť, kým nebude Božie kráľovstvo kázané svetu ako svedok?

Link: Evanjelium Božieho kráľovstva

Posted in Slovak
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.