Skulle du observerer Guds Hellige Dager eller Demoniske ferien?

helligdagene vs. Populære ferien

Av de mange grupper som bekjenner kristendommen, nesten alle observere noen ferier eller helligdager.

Skulle du observerer Guds hellige dager eller demoniske ferien?

Det virker som et enkelt spørsmål med et enkelt svar. Og for de som er villige til å tro på Bibelen, i stedet for ulike folkemengder, er det.

Skulle du observerer Guds Hellige Dager eller Demoniske ferien?